Framtiden kommer Men hva bringer den?Framtidsforsker Camilla AC Tepfers i inFuture beskriver trendene vi har foran oss. Kan Den norske supermodellen hjelpe oss inn i en digitalisert framtid, med skarpere fronter i samfunnet, eller er vi på vei inn i den digitale solnedgangen?«Supermodellen er skapt for å bidra til endring og utvikling, ikke til å konservere gårsdagens løsninger når morgendagen krever noe annet. Det gjelder i alt fra lover, velferdsordninger og til tariffavtaler»

ANNE-KARI BRATTEN Administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter

«Vi ønsker ikke et land uten supermodellen vår. Derfor må vi bygge broer. Ikke rive ned tilliten mellom ansatte og arbeidsgivere. Mellom næringsliv og ansattes organisasjoner. Mellom regjeringen og oss»

EGIL ANDRÈ AAS Leder i LO StatAlle snakker om Den norske modellen. Nesten uavhengig av politisk plattform, og vi vet at mange snakker pent om den norske modellen i Norge og i utlandet. Men begrepet brukes på ulike måter og folk legger ulike ting i supermodellen.

Hva forventer ungdommen av supermodellen? AUFs Ina Libak og Unge Høyres Håkon Snortheim tar ungdommens parti, og ser inn i krystallkula på framtidens arbeidsliv og utfordringene for Den norske modellen.

Supermodellen i Statnett. Hovedtillitsvalgt Steinar Jøråndstad og HR-direktør Thor Johansen snakker om hvordan de klarer å skape en effektiv virksomhet basert på tillit i Statnett, under LO Stats Kartellkonferanse 2019.

Supermodellen gjør beslutningene bedre. På Stavanger Universitetssykehus vil ledelse og tillitsvalgte ha mer av Den norske modellen.

NRK tar samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte på alvor, og advarer mot å ta Den norske supermodellen for gitt.

I Statnett omfavner ledelse og tillitsvalgte Den norske modellen. Omstilling og effektivisering går raskere, og blir mer effektiv, med supermodellen.

Når Jernbanereformen kom ble det mye støy blant ansatte. Hvordan løste ledelse og tillitsvalgte overgangen fra Jernbaneverket til Bane Nor? Hør Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR og Torfinn Håverstad, nestleder i Norsk Jernbaneforbund samtale om kjernen i Den norske modellen. Samtalen ledes av Terje Svabø.