Verden kikker til Norge. Vi har et samfunn de fleste bare kan drømme om. Supermodellen vår er sprek, sterk og en sikker vinner. Den har løftet oss alle. Men framtiden kommer uansett om vi vil eller ikke. Arbeidslivet er i endring. Nye digitale verktøy utfordrer oss. Tid og sted er ikke lenger like vesentlig. Hva blir virkningene? Hvor går grensene for hvor fleksibelt arbeidslivet kan bli, før den norske modellen går tapt?

Det viktigste elementet for suksessen i det norske arbeidslivet er Den norske modellen. Den ble ikke til for å konservere, men for å forandre og skape verdier både for ansatte, det offentlige og næringslivet. Politikere, tillitsvalgte, næringslivet og andre bruker Den norske modellen bevisst og ubevisst til eget beste. Uten en tydelig definisjon, kan både begrep og innhold vannes ut. Når krefter tar til orde for at Den norske modellen er til hinder for endring, blir modellen enten brukt feil, eller den brukes bevisst for utvanning av begrepene og virkemidlene i modellen.

Supermodellen.no er et samarbeid mellom LO Stat og Spekter hvor vi med hjelp fra Fafo, og inFuture, går inn og systematiserer og definerer den Norske modellen historisk, i dag, og hvordan modellen skal og bør virke i framtiden. For å vise hvordan modellen virker i praksis, ønsker Spekter og LO Stat å synliggjøre at det jobbes godt med omstilling, utdanning og verdiskapning basert på tillitt og samarbeid mellom tillitsvalgte og ledere ute i virksomhetene.

Kontaktinfo:

LO Stat
Telefon, sentralbord: (+47) 23 06 83 00
Epost: lostat@lostat.no

Arbeidsgiverforeningen Spekter
Telefon, sentralbord: (+47) 47 65 70 00
Epost:post@spekter.no