Supermodellen i hverdagenSupermodellen gjør beslutningene bedre. På Stavanger Universitetssykehus vil ledelse og tillitsvalgte ha mer av Den norske modellen.NRK tar samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte på alvor, og advarer mot å ta Den norske supermodellen for gitt.I Statnett omfavner ledelse og tillitsvalgte Den norske modellen. Omstilling og effektivisering går raskere, og blir mer effektiv, med supermodellen.Når Jernbanereformen kom ble det mye støy blant ansatte. Hvordan løste ledelse og tillitsvalgte overgangen fra Jernbaneverket til Bane Nor? Hør Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR og Torfinn Håverstad, nestleder i Norsk Jernbaneforbund samtale om kjernen i Den norske modellen. Samtalen ledes av Terje Svabø.