Hvorfor er Norge blant landene med best økonomisk styring, høyest levestandard og minst forskjeller mellom folk? Og hvorfor er det slik at Norge har vært blant de flinkeste til å absorbere økonomiske sjokk og andre eksternt påførte kriser? Mye av forklaringen på suksesshistorien ligger i hvordan vi har organisert den norske samfunnsmodellen; hvordan vi har bygd opp institusjoner og utviklet mekanismer for koordinering mellom politikkområder og institusjoner.

Fafos Tone Fløtten og Bård Jordfald presenterer definisjonen og resultatet av forskningen på Supermodellen under LO Stats Kartellkonferanse i 2019.