Denne siden er basert på Fafo-notatet «Den norske modellen – en supermodell?» laget av Fafos Tone Fløtten og Bård Jordfald på oppdrag fra LO Stat og Arbeidsgiverforeningen Spekter.