Permitteringsveileder 2021

Veien til gode prosesser ved behov
for permitteringer i virksomheten
Om en virksomhet befinner seg i en situasjon der permitteringer av de
ansatte kan være nødvendig, står både ansatte, ledere og tillitsvalgte
i en krevende situasjon.
Hensikten med denne veilederen er å bidra til å gi aktørene et bedre
kunnskapsgrunnlag når det gjelder bestemmelsene om permitteringer,
samt å gi råd om hvordan partene kan samhandle slik at prosessen blir
så god som mulig. Ved permitteringer er det noe som må gjøres, men
i denne veilederen vil vi også gi tips om hva som er lurt å gjøre.