Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel

NordMod studerte den nordiske modellens utfordringer fram mot 2030. Hva er følgene av internasjonale og nasjonale utviklingstrekk for de nordiske landene? Målet med forskningsprosjektet var å gi et grunnlag for politikkutforming som kan fornye modellen. Oppdragsgiver var Samarbeidsorganisasjon for de nordiske sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsen – SAMAK. I tillegg har Foundation for European Progressive Studies (FEPS) vært med på å finansiere prosjektet.