Figur 9. De ti prosent rikeste sin andel av samlet formue. Prosent. Norge. 2000–2016. Kilde: Aaberge & Stubhaug (2018). https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/formuesulikheten-oker

Figur 9. De ti prosent rikeste sin andel av samlet formue. Prosent. Norge. 2000–2016.
Kilde: Aaberge & Stubhaug (2018). https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/formuesulikheten-oker