Figur 7. Ulikhet i husholdsinntekt, målt ved Gini-koeffisienten. 2007–2017. Kilde: Eurostats databank (ilc_di12).

Figur 7. Ulikhet i husholdsinntekt, målt ved Gini-koeffisienten. 2007–2017.
Kilde: Eurostats databank (ilc_di12).