Figur 6. Andel av medlemsbedriftenes arbeidsstokk som er dekket av tariffavtale. Kilde: NOU 2019:6 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019 (side 178)

Figur 6. Andel av medlemsbedriftenes arbeidsstokk som er dekket av tariffavtale.
Kilde: NOU 2019:6 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019 (side 178)