Figur 5. Andel arbeidstakere som er dekket av en tariffavtale. Kilde: OECD Labour statistics. Collective bargaining coverage.

Figur 5. Andel arbeidstakere som er dekket av en tariffavtale.
Kilde: OECD Labour statistics. Collective bargaining coverage.