Figur 4. Organisasjonsgrad etter sektor. 2001–2016. Prosent. Kilde: Nergaard 2018a (side 14) og 2018b (side 16), basert på tilleggsundersøkelse til AKU.

Figur 4. Organisasjonsgrad etter sektor. 2001–2016. Prosent.
Kilde: Nergaard 2018a (side 14) og 2018b (side 16), basert på tilleggsundersøkelse til AKU.