Figur 3. Andel organiserte arbeidstakere i perioden 2000-2017/2018. For alle landene er det registerbaserte tall for organisasjonsgrad som er lagt til grunn. Kilde: OECD.Labour statistics

Figur 3. Andel organiserte arbeidstakere i perioden 2000-2017/2018. For alle landene er det registerbaserte tall for
organisasjonsgrad som er lagt til grunn.
Kilde: OECD.Labour statistics