Figur 2. Andel personer i alderen 15-64 år som har en midlertidig arbeidstilknytning og andelen som har deltidsarbeid. 2000 og 2018. Kilde: Eurostats databank, basert på arbeidskraftsundersøkelser.

Figur 2. Andel personer i alderen 15-64 år som har en midlertidig arbeidstilknytning og andelen som har deltidsarbeid.
2000 og 2018.
Kilde: Eurostats databank, basert på arbeidskraftsundersøkelser.