Figur 13. Forholdet mellom norske menns sysselsettingsrate og det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Svenske menns sysselsettingsrate er med for en sammenlikning. 2000-Q2 2019. Kilde: OECD Stat.

Figur 13. Forholdet mellom norske menns sysselsettingsrate og det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet.
Svenske menns sysselsettingsrate er med for en sammenlikning. 2000-Q2 2019.
Kilde: OECD Stat.