Figur 12. Gjennomsnittskår for plassering på en skala for tillit som varierer fra 0 til 10. 0 tilsier ingen tillit til andre mennesker og 10 tilsier full tillit til andre mennesker. 2016. Kilde: ESS Round 8: European Social Survey Round 8 Data (2016). Data file edition 2.1. NSD – Norwegian Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. doi:10.21338/NSD-ESS8-2016.

Figur 12. Gjennomsnittskår for plassering på en skala for tillit som varierer fra 0 til 10. 0 tilsier ingen tillit til andre
mennesker og 10 tilsier full tillit til andre mennesker. 2016.
Kilde: ESS Round 8: European Social Survey Round 8 Data (2016). Data file edition 2.1. NSD – Norwegian Centre for Research
Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. doi:10.21338/NSD-ESS8-2016.