Figur 11. Valgresultater for de sosialdemokratiske partiene og dominerende høyreparti i Norden. 1990-2019. For Danmarks del er Venstre og Det Konservative Folkeparti slått sammen. Kilde: Oppdatering av figur i Dølvik mfl. 2014. NSD European Election Database.

Figur 11. Valgresultater for de sosialdemokratiske partiene og dominerende høyreparti i Norden. 1990-2019. For
Danmarks del er Venstre og Det Konservative Folkeparti slått sammen.
Kilde: Oppdatering av figur i Dølvik mfl. 2014. NSD European Election Database.