Figur 10. Antall ytelsesmottakere i ulike land som prosent av befolkningen 18–64 år. 2017. Kilde: Figuren er en revidert versjon av figur 4.10 i NOU 2019:7.

Figur 10. Antall ytelsesmottakere i ulike land som prosent av befolkningen 18–64 år. 2017.
Kilde: Figuren er en revidert versjon av figur 4.10 i NOU 2019:7.